Poslední aktualizace: 10. června 2024
Datum účinnosti: 10. června 2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Jaroslav Musil, Holubice 157, Holubice, 683 51 Jihomoravský kraj 68301, Česká republika, e-mail: Musilcars@gmail.com, telefon: +420739254145 ohledně sběru, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (https://www.jm-detailing.cz) (dále jen „Služba“). Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte se sběrem, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, nepřistupujte ani nepoužívejte Službu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na Službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní po zveřejnění na Službě a váš pokračující přístup nebo používání Služby po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o vás:

  • Jméno
  • E-mail
  • Mobilní telefon

Jak používáme vaše informace:

Informace, které o vás shromažďujeme, použijeme k následujícím účelům:

  • Reference
  • Správa objednávek zákazníků

Pokud budeme chtít vaše informace použít k jakémukoliv jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po získání vašeho souhlasu a pouze k účelu(y), ke kterému jste souhlas udělili, pokud nám zákon neukládá jinak.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat u nás po dobu neurčitou nebo tak dlouho, jak bude potřeba k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme potřebovat uchovávat určité informace po delší dobu, například pro vedení záznamů / vykazování v souladu s platnými zákony nebo pro jiné legitimní důvody, jako je vymáhání právních nároků, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, které vás neidentifikují (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány neomezeně.

Vaše práva:

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, získání kopie vašich osobních údajů, omezení nebo vznesení námitky proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů na jiný subjekt, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u příslušného úřadu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. K uplatnění těchto práv nám můžete napsat na Musilcars@gmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním stejných údajů pro požadované účely, možná nebudete moci přistupovat nebo používat služby, pro které byly vaše informace požadovány.

Cookies a další sledovací technologie:

Pro více informací o tom, jak používáme cookies a jaké máte možnosti ve vztahu k těmto sledovacím technologiím, prosím, odkazujte na naše Zásady používání cookies.

Bezpečnost:

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a tudíž nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám přenášíte, a činíte tak na vlastní riziko.

Stížnosti / Úředník pro ochranu údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich informací, které máme k dispozici, můžete kontaktovat našeho Úředníka pro ochranu údajů na adrese Jaroslav Musil, Holubice 157, Holubice, 683 51, e-mail: Musilcars@gmail.com. Vaše obavy vyřešíme v souladu s platnými zákony.